Canh me là gì?

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Canh me là gì? nó có phải là “canh mé” hay “căn me”?

Các từ trên có ý nghĩa tương tư nhau đều chỉ sự chờ đợi một sự kiện một hành động sắp sửa xảy ra. Canh mé  chử “Mé” ở đây mang ý nghĩa mé sông, mé bãi biển bãi sông…

Cụm từ canh me này xuất hiện thời kỳ khoảng 1965-1995 khi có phong trào vượt biển đang là cao trao. Những người có vàng thì đóng vàng, những người không có tiền, vàng thì đóng sức. Họ khuân dầu, dấu người ở bãi .v.v…để được tham gia cuộc vượt biên quy mô lớn và miễn phí.
Củng có một số thành viên thừa lúc đêm tối với số người ào ạt lên thuyền thì họ cũng trà trộn vào số khách đi miễn phí. Như thế gọi là canh me!

Canh me hiện nay lại xuất hiện có đôi chút khác biện. Thời đại công nghệ phát triển các gian hàng thương mại điện tử phát triển như vũ bão. Chính vì các gian hàng tổ chức các đợt khuyến mãi rầm rộ. Cụm từ canh me lại chỉ việc chờ đợi đến một thời điểm để mua được hàng khuyến mãi. Khoảng đợi chờ “Me canh” là khoản thời gian hồi hộp nhất

Ở Việt Nam xu hướng canh me được phát triển trong trong hai năm trở lại đây với phong trao “Canh” mã giảm giá từ các website tên miền, hosting giảm giá

Một số người củng định nghĩa “Canh me” là “rình” , “chớp lấy cơ hội”

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 2708