HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NHANH NHẤT

Cập nhật: 04/06/2020
You are here:
Thời gian đọc: 6 phút

Hiện nay, việc nộp thuế điện tử đã rất thuận tiện do tổng cục thuế và các ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ với nhau. Khi tài khoản công ty  bạn có đủ tiền , bạn chỉ việc lập giấy nộp tiền sau đó gửi đi, việc nộp thuế của bạn được đáp ứng gần như tức thời. Bài viết dưới đây mình sẽ chia sẻ các bước hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử đến với các bạn nhé!

Để đăng ký nộp thuế điện tử, bạn thực hiện theo hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử sau đây:

Bước 1:

    Bạn thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn

 • Bạn truy cập vào website: http://Nopthue.gdt.gov.vn sau đó bấm Đăng ký
 • Bạn nhập Mã số thuế của doanh nghiệp khi giao diện đăng ký nộp thuế điện tử hiện ra, , sau đó bấm Tiếp tục.
 • Bạn nhập nhập thông tin đăng ký.

o Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin email, điện thoại, chứng thư số bạn đã đăng ký Khai thuế qua mạng. Bạn có thể sửa các thông tin: điện thoại, thư điện tử, người liên hệ.

o Mã số thuế: hệ thống tự động lấy thông tin Mã số thuế bạn đang sử dụng và không cho phép sửa.

o Thư điện tử: cho phép bạn sửa trường thông tin Thư điện tử (lưu ý: không được phép để trống).

o Thông tin: “Số serial chứng thư số” và “Tổ chức cấp chứng thư số” hệ thống sẽ tự động lấy từ USB Token của bạn và không được phép sửa.

o Ngân hàng: danh mục các ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử.

o Số tài khoản ngân hàng: là số tài khoản của bạn tại Ngân hàng thương mại nơi bạn muốn đăng ký thực hiện nộp thuế (nếu bạn chưa có số tài khoản thì không cần nhập trường thông tin này)

o Thông tin: “Nộp thuế điện tử” mặc định được chọn và không cho phép sửa.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải nhập chính xác thông tin địa chỉ Email để nhận thông báo cấp mật khẩu đăng nhập chức năng cho Nộp thuế điện tử.

 

 • Sau đó bạn bấm Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
 • Trên giao diện Lập tờ khai đăng ký nộp thuế điện tử, bạn kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin đã chính xác thì để thực hiện ký điện tử lên tờ khai đăng ký nộp thuế điện tử, bạn bấm vào ô ký điện tử.
 • Bạn tiếp tục nhập số pin sau khi hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, tiếp đến bạn bấm chấp nhận.
 • Hệ thống thực hiện ký điện tử, và hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”, bạn bấm OK
 • Sau đó, để tiến hành gửi tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đến chi cục Thuế, bạn bấm nút gửi đăng ký.
 • Sau khi bạn nhấn “Gửi đăng ký” hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và chờ xác nhận từ ngân hàng.

 

Bước 2: Để tiếp tục đăng ký nộp thuế điện tử, bạn cần tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của ngân hàng thương mại.

Ví dụ: mẫu đăng ký nộp thuế điện tử ngân hàng vietcombank

Bước 3: Bạn hãy khai rõ ràng, đầy đủ các thông tin vào mẫu, sau đó đến chi nhánh ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử về thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản của bạn.

Bạn thực hiện nhập đầy đủ thông tin vào bản đăng ký với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh ngân hàng thương mại mà bạn chọn duyệt tờ đăng ký, bạn sẽ nhận được thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua Email mà bạn đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho cổng đăng ký nộp thuế điện tử.

 • Bạn đăng nhập vào website: http://nopthue.gdt.gov.vn
 • Bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập đã có để vào hệ thống nộp thuế điện tử khi thấy xuất hiện cửa sổ đăng nhập

o Tên đăng nhập: là Mã số thuế của Doanh nghiệp.

o Mật khẩu: được cung cấp ngay sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thành công.

 • Bạn tiếp tục  bấm vào nút “Đăng nhập” sau khi nhập đầy đủ thông tin để đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử.
 • Xuất hiện giao diện Lập giấy nộp tiền

Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền:

o Ngày: hệ thống tự động lấy ngày hiện tại và không cho phép sửa.

o Mã số thuế: hệ thống tự động lấy mã số thuế của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.

o Tên người nộp thuế: hệ thống tự động lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.

o Địa chỉ: hệ thống tự động lấy theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.

o Đề nghị NH: danh sách ngân hàng mà bạn đăng ký, hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một ngân hàng cụ thể.

o Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của bạn , hệ thống yêu cầu bạn phải chọn một tài khoản cụ thể.

o Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, TP trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, TP của Cơ quan thuế mà bạn trực thuộc, cho phép bạn chọn lại nhưng không được phép để trống.

o Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách các cơ quan thu thuộc Tỉnh, TP đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.

o Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu đã chọn. Cho phép NNT chọn lại trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, TP của cơ quan thu đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 quận/huyện.

o Xã/Phường: Cho phép bạn chọn trong danh mục xã/phường thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 xã/phường

o Chuyển cho kho bạc nhà nước: danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính cơ quan thu của bạn.

o Chọn Thu hồi hoàn (TK 3121) nếu nộp vào tài khoản thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT đối với các khoản quyết toán trước năm 2013.

o Chọn Thu hồi hoàn (TK 8991) nếu nộp vào tài khoản thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT đối với các khoản quyết toán sau năm 2013.

o Các trường hợp khác để nguyên mặc định là Nộp vào NSNN (TK 7111).

o Sau đó bấm nút Truy vấn số thuế PN:

o Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin cơ quan quản lý thu và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn đã được lọc theo cơ quan quản lý thu từ hệ thống sổ thuế của cơ quan chi cục Thuế và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu chi tiết khoản nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền.

o Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.

 • Bạn hãy bấm vào ô hoàn thành để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền thuế điện tử sau khi nhập đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền.
 • Hãy xem lại thật kỹ càng thông tin chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hết hay chưa.
 • Để thực hiện trình giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ, bạn bấm trình ký (người giữ Chữ ký số). Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GHT không” , bạn bấm OK.
 • Bấm nút Ký và nộp
 • Tiếp đến hệ thống xuất hiện cửa sổ yêu cầu xác nhận mã PIN USB Token, bạn nhập số PIN, tiếp tục bấm vào chấp nhận.
 • Hệ thống sẽ thông báo việc ký điện tử thành công sau khi bạn bấm chấp nhận.

 

Trên đây là chi tiết cách đăng ký nộp thuế điện tử. Nếu bạn chưa đăng ký nộp thuế điện tử, hãy mau chóng áp dụng các hướng dẫn trên để tiết kiệm thời gian nhé. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 130
Hướng dẫn bạn làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Canh me là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top