Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được xem là chuẩn mực kiến thức và đánh giá sự chuyên nghiệp của 1 cá nhân nào đó đối với công ty của mình, nhất là khi đang làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài hay liên doanh với công ty nước ngoài. Nếu bạn đang có nhu cầu cần tham khảo các mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh thì có thể tham khảo tại các mẫu đơn xin nghỉ phép dưới đây của bacdau.vn nhé!

Mẫu email xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Employee Name:…………………………………………………………………………………………………………….

Employee Address:………………………………………………………………………………………………………….

Employee Personal Phone Number:……………………………………………………………………………………..

Date:……………………………………………………

Authority Name:………………………………………………………………………………………………………………

Authority Department:……………………………………………………………………………………………………….

Name of Organization:……………………………………………………………………………………………………….

Organization Address:……………………………………………………………………………………………………….

Subject: Requirement for Leave

I would like to request a leave of absence ….

Các mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất

mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh

Đánh giá bài viết

Leave a Reply