Đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu

Cập nhật: 24/04/2020
You are here:
Thời gian đọc: 1 phút

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được xem là chuẩn mực kiến thức và đánh giá sự chuyên nghiệp của 1 cá nhân nào đó đối với công ty của mình, nhất là khi đang làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài hay liên doanh với công ty nước ngoài. Nếu bạn đang có nhu cầu cần tham khảo các mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh thì có thể tham khảo tại các mẫu đơn xin nghỉ phép dưới đây của bacdau.vn nhé!

Mẫu email xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Employee Name:…………………………………………………………………………………………………………….

Employee Address:………………………………………………………………………………………………………….

Employee Personal Phone Number:……………………………………………………………………………………..

Date:……………………………………………………

Authority Name:………………………………………………………………………………………………………………

Authority Department:……………………………………………………………………………………………………….

Name of Organization:……………………………………………………………………………………………………….

Organization Address:……………………………………………………………………………………………………….

Subject: Requirement for Leave

I would like to request a leave of absence ….

Các mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất

mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 437
Mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng lao động 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top