Notify Party là gì?

Cập nhật: 30/05/2020
You are here:
Thời gian đọc: 1 phút

Notify Party là tên của một trong các bên có liên quan trong quá trình theo dõi việc vận chuyển hàng hóa. Và tên của Notify Party thường được nhắc đến trong các chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy Notify Party là gì? Cùng tìm hiểu khái niệm trong bài viết dưới đây.

Notify Party là gì?

Notify Party là công ty/người có tên trên vận đơn hoặc giấy gửi hàng sẽ được thông báo khi hàng hóa tới nơi đến. Notify Party có thể khác với người nhận hàng, nhưng thường là người thực nhận những hàng hóa đó. Bên thông báo không có đặc quyền gì (nằm ngoài thông báo đó) theo vận đơn hoặc giấy gửi hàng.

Notify party thường xuất hiện ở đâu?

Thường trên Bill
– Shipper: Seller
– Consignee: Buyer
– Notify party: the same as consignee.

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 257
Hàng OOG là gì?
Các đăng kiểm xe nâng, máy xúc, máy đào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top