Doanh nghiệp chế xuất là gì ?

Cập nhật: 30/05/2020
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Doanh nghiệp chế xuất là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến trong kinh doanh. Mô hình doanh nghiệp chế biến cũng khác với những doanh nghiệp cung cấp và phân phối. Đó là những doanh nghiệp chuyên về hoạt động sản xuất hàng hóa, giúp cho dịch vụ phân phối hàng hóa được suôn sẻ. Tạo nên một lượng hàng hóa xuất khẩu ra thị trường quốc tế ổn định. Để tìm hiểu kỹ hơn vai trò và hoạt động của doanh nghiệp chế xuất là gì, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam được coi là quan hệ xuất nhập khẩu và phải theo các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, được hưởng các ưu đãi về thuế đối với trường hợp khuyến thích, đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khu chế xuất là gì? Doanh nghiệp chế xuất là gì? Thuế suất ra sao ...

Quy định về doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam được coi là quan hệ xuất nhập khẩu và phải theo các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, được hưởng các ưu đãi về thuế đối với trường hợp khuyến thích, đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp chế xuất là gì và có ác quy định như thế nào?
Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 107
Thủ tục hải quan (Hệ thống VNACCS)
DEM là gì DET là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top