Đặc điểm tính chất của oxit axit bazơ muối

Cập nhật: 20/04/2020
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Đặc điểm tính chất của oxit axit bazơ muối

Một trong những hợp chất hoá học vô cùng quan trọng trong đời sống và và trong công việc điều chế và nghiên cứu đó chính là oxit axit bazơ muối. Vậy oxit axit bazơ muối là gì? đặc điểm của oxit axit bazơ muối như thế nào? Mời các bạn cùng với bacdau.vn đi giải đáp những thắc mắc này nhé!

Khái niệm của oxit axit bazơ muối

+ Khái niệm của oxit: Là hợp chất bao gồm 2 nguyên tố hoá học chính là Oxy và Hidrio. Trong oxit được chia làm 2 loại chính là oxit axit và oxit bazơ.
Oxit axit là những nguyên tố oxit khi tác dụng với bazơ sẽ tạo ra muối và nước. Nhưng khi phản ứng với nước, chúng sẽ tạo ra một axit mới.
Oxit bazơ là những nguyên tố oxit khi tác dụng với axit sẽ tạo ra muối và nước. Nhưng khi oxit bazơ tác dụng với nứoc sẽ tạo ra kiềm hay gọi là bazơ tan.

+ Khái niệm của axit: Là hợp chất bao gồm 1 hay nhiều nguyên tử Hidro liên kết với các gốc axit. Ngoài ra, các gốc axit này cũng có thể thay thế bằng các nguyên tố kim loại khác. Một vài loại axit thường gặp như HCl,H2SO4,HNO3,H3PO4

Công thức hoá học của Axit là: HnA ( n là nguyên tử, A là gốc axit ).

+ Khái niệm của bazơ: Là hợp chất bao gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc Hidroxit như NaOH,Ca(OH)2,Al(OH)2… Bazơ được chia làm 2 loại, Bazơ tan và Bazơ không tan trong nước

Công thức hoá học của Bazơ là: M(OH)n

+ Khái niệm của muối: Là hợp chất 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

Muối sẽ được chia thành 2 loại: muối trung hòa và muối axit. Trong đó, muối trung hòa là muối trong gốc axit không có nguyên tử H và muối axit là loại muối trong gốc axit có nguyên tử hidro.

Công thức hoá học của muối là: MxAy ( M là nguyên tử kim loại và A là gốc axit ).

Tính chất hoá học của oxit axit và oxit bazơ

+ Oxit axit

Oxit axit khi kết hợp với nước sẽ tạo axit. VD: SO3+H2O→H2SO4
Oxit axit khi kết hợp với bazơ sẽ tạo ra muối và nước. VD: CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O . Trong đó CaCO3 kết tủa
Oxit axit khi kết hợp với oxit bazo sẽ tạo ra muối. VD: CO2+Na2O→Na2CO3

+ Oxit bazơ

Oxit bazơ khi kết hợp với nước sẽ tạo ra dung dịch bazơ. VD: CaO+H2O→Ca(OH)2
Oxit bazơ khi kết hợp với dung dịch axit sẽ tạo ra muối và nước. VD: Na2O+2HNO3→2Na(NO)3+H2O
Oxit bazơ khi kết hợp với Oxit axite sẽ tạo ra muối

Hi vọng với những chia sẻ trên về đặc điểm, tính chất của oxit axit bazơ muối . Hi vọng bạn sẽ giúp bạn bổ sung thêm được ít kiến thức và có những thời gian vui vẻ bên BacDau.Vn nhé

Was this article helpful?
Dislike 16
Lượt xem: 12186
Đặc điểm tính chất của Alkaline
Đặc điểm và tính chất của muối nitrat và axit nitric

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top