Đặc điểm phản ứng oxi hoá khử

Cập nhật: 30/08/2023
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Đặc điểm phản ứng oxi hoá khử

Phản ứng oxi hoá khử bao gồm 4 chất như chất khử, chất oxi hoá, sự khử và sự oxi hoá. Vậy khái niệm của phản ứng oxi hoá khử là gì? đặc điểm của phản ứng oxi hoá khử như thế nào? Mời các bạn cùng với bacdau.vn đi giải đáp những vấn đề này nhé!

Khái niệm của phản ứng oxi hoá khử

Phản ứng oxi hoá khử bao gồm 4 chất như chất khử, chất oxi hoá, sự khử và sự oxi hoá:

+ Chất khử là chất có tác dụng nhường electron hay là các chất sẽ có số oxi hoá tăng sau khi trải qua quá trình phản ứng
+ Chất oxi hoá là chất có tác dụng nhận electron hay là các chất sẽ có số oxi hoá giảm sau khi trải qua quá trình phản ứng
+ Sự khử là quá trình làm cho chất đó nhận electron hay có thể làm giảm chỉ số oxi hoá của chất đó
+ Sự oxi hoá là quá trình làm cho chất đó nhường electron hay có thể làm tăng chỉ số oxi hoá của chất đó

Phản ứng oxi hoá là quá trình phản ứng vừa xảy ra oxi hoá, vừa xảy ra quá trình khử, hay nói đơn giản thì phản ứng oxi hoá là quá trình chuyển hoá electron giữa các chất phản ứng hay có thể làm thay đổi số chất oxi hoá của một số chất tham gia phản ứng

Điều kiện để xảy ra quá trình phản ứng oxi hoá khử là phải có đầy đủ sự tham gia đồng thời của chất khử và chất oxi hóa. Chất khử và chất oxi hóa phải đủ mạnh.

Đặc điểm của phản ứng oxi hoá khử

Phản ứng oxi hoá khử được chia thành nhiều loại khác nhau:

+ Phản ứng oxi hóa khử thông thường: chất khử và chất oxi hóa ở 2 phân tử chất khác nhau.

Phương trình: C + 4HNO3 đặc → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

+ Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử: chất khử và chất oxi hóa thuộc cùng 1 phân tử nhưng ở 2 nguyên tử khác nhau (thường gặp là phản ứng nhiệt phân).

Phương trình: AgNO3 → Ag + NO2 + O2

Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2

+ Phản ứng tự oxi hóa khử, chất khử đồng thời cũng là chất oxi hóa (chất khử và chất oxi hoá thuộc về cùng một nguyên tố trong một phân tử chất).

Phương trình: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

4KClO3 → 3KClO4 + KCl

Ý nghĩa của phản ứng oxi hoá khử

Một trong những phản ứng quan trọng nhất của thiên nhiên đó chính là phản ứng oxi hoá khử ở trên, bởi vì quá trình hô hấp hay quá trình trao đổi chất của các quá trình sinh học khác đều là cơ sở của quá trình phản ứng oxi hoá khử. Đặc biệt hơn nữa, để điều chế và sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thông dụng như thị trường hiện nay thì đều phải sử dụng đến phản ứng oxi hoá khử.

Hi vọng với những chia sẻ trên về phản ứng oxi hoá khử, chất khử, chất oxi hoá, sự khử hay sự oxi hoá sẽ giúp các bạn có thêm một ít kiến thức. Hi vọng bạn sẽ có những giây phút vui vẻ bên bacdau.vn nhé!

Was this article helpful?
Dislike 6
Lượt xem: 5514
Hiện tượng mưa axit
Đặc điểm tính chất của Alkaline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top