Điều kiện CIP là gì ?

Cập nhật: 30/05/2020
You are here:
Thời gian đọc: 1 phút

Điều kiện CIP là gì? Cùng tìm hiểu về một trong những điều khoản incotrems qua bài viết sau.

Điều kiện CIP Carriage and Insurance Paid To

Điều kiện CIP là gì?

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) là CƯỚC PHÍ VÀ BẢO HIỂM TRẢ TỚI

CIP (nơi đến quy định)

Quy định trong điều kiện CIP là gì?

CIP là một điều kiện của Incoterms, trong đó:

Người bán phải:

Ký hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định
Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
Giao hàng cho người vận tải đầu tiên
Ký hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm
Cung cấp cho người mua hoá đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm hoặc bằng chứng khác để thể hiện hàng đã được bảo hiểm


Người mua phải:

Nhận hàng khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, khi hoá đơn, đơn bảo hiểm và chứng từ vận tải được giao cho mình
Chịu rủi ro và tổn thất kể từ khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 642
Cross docking là gì Những điều cần biết về Cross docking
Điều kiện FCA là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top