Chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa

Cập nhật: 30/05/2020
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa là gì? Mua bán hàng hóa (HH) là hoạt động mang tính thường xuyên của các doanh nghiệp (DN). Nó thường được xác lập bằng một hợp đồng (HĐ) mua bán HH. Tuy nhiên, có rất ít các HĐ đề cập đến nội dung “Chuyển rủi ro”. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa.

Chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa là gì?

Để giúp DN hiểu rõ hơn về vấn đề này nhằm hạn chế RR và tranh chấp của đơn vị mình, chúng tôi xin nêu ra ý kiến tư vấn của luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng CN Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng như sau:

Thứ nhất

Pháp luật ưu tiên cho các bên tự thỏa thuận về thời điểm chuyển RR. Luật Thương mại năm 2005 quy định về vấn đề chuyển RR từ Điều 57 đến Điều 61, nhưng tất cả đều bắt đầu bằng: “trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Do vậy, có thể hiểu rằng, dưới góc độ pháp lý, các bên có quyền tùy nghi thỏa thuận về thời điểm chuyển RR. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán hàng hóa: Những rủi ro thường gặp khi giao kết HĐ

Thứ hai

Nếu các bên không có thỏa thuận khác, RR chỉ thật sự chuyển từ bên bán sang bên mua khi HH được nhận bởi người có thẩm quyền của bên mua. Người có thẩm quyền của bên mua trước tiên phải là người đại diện theo pháp luật của bên mua (trường hợp bên mua là pháp nhân) hoặc người được ủy quyền. Trên thực tế, hầu hết người nhận hàng là nhân viên của bên mua nhưng ít trường hợp có ủy quyền hoặc văn bản có giá trị tương đương khác. Do đó, về mặt pháp lý, nếu người nhận hàng của bên mua là người không có thẩm quyền, thì khi có RR xảy ra sau thời điểm nhận hàng, bên mua có thể từ chối trách nhiệm đối với RR đó.

Thứ ba

Giao hàng đúng địa điểm là điều kiện đủ trong việc chuyển giao RR từ bên bán sang bên mua. Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì “RR về mất mát hoặc hư hỏng HH được chuyển cho bên mua khi HH đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó”. Như vậy, bên bán cần lưu ý rằng nếu các bên đã có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì khi có yêu cầu về thay đổi địa điểm bởi bên mua, bên bán chỉ nên thực hiện một khi đã nhận được văn bản có giá trị pháp lý về việc thay đổi đó.

Ngoài ra

Còn nhiều nội dung mà DN cần lưu ý như: chuyển RR trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định; Chuyển RR trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển… Nhưng chung quy lại, trong HĐ mua bán HH, DN cần xây dựng điều khoản “Chuyển rủi ro đối với hàng hóa”.

Trên đây là một số kiến thức về việc chuyển rủi ro trong mua bán hàng hóa. Hy vọng các bạn có thể áp dụng tốt trong việc mua bán hàng hóa, tránh xảy ra tranh chấp không đáng có giữa 2 bên.

Chuyển giao rủi ro (Risk transfer) là gì? Phân loại và đặc trưng
Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 171
Khái niệm vận tải đa phương thức là gì?
Thủ tục hải quan (Hệ thống VNACCS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top