Điện tích thử là cái gì?

Điện tích là một  trong những khái niệm vô cùng quan trọng trong môn vật lý. Vậy điện tích thử là cái gì?. Khi nhắc tới khái niệm điện tích thử, ta không thể bỏ qua các khái niệm hay kí hiệu liên quan này. Vậy điện tích là gì? Dụng cụ chuyên dùng để […]

Xem chi tiết