Đặt hàng là gì? đơn hàng có liên quan gì?

Đơn đặt hàng tiếng anh viết tắt là “Purchase Order” hay P/O ám chỉ người mua hàng (Buyer) tạo và gửi cho người bán (Seller) để xác nhận sự mua hàng Có thể xem “đơn đặt hàng” là một loại giấy ủy quyền trong khi mua bán giao dịch. Khi người bán đồng ý purchase order […]

Xem chi tiết