Tàu Biển Đông Star

Tàu Biển Đông Star

Tàu Biển Đông Star Dưới đây là hình ảnh và những đặc trưng kỹ thuật tàu Biển Đông Star của hãng tàu Biển Đông QUỐC TỊCH VIỆT NAM CÔNG TY Chủ tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO) Quản lý tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO) ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu […]

Xem chi tiết
Tàu Đông Du

Tàu Đông Du

Tàu Đông Du Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu Đông Du: QUỐC TỊCH PANAMA CÔNG TY Chủ tàu Công ty CP hàng hải Đông Đô Quản lý tàu Công ty CP hàng hải Đông Đô ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 392 Ngày đặt sống chính 20 tháng 5 năm 1997 […]

Xem chi tiết