NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT

Đặc điểm loại hình của tiếng việt là một trong những khái niệm khó của tiếng việt. Nó chỉ ra các hình thái của từ trong ngôn ngữ mà còn biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. Trong tiếng Anh thì loại hình ngôn ngữ cũng chi phối một câu nhưng khác so với tiếng việt. […]

Xem chi tiết