Đóng hàng container

Đóng hàng Container

Việc đóng hàng container chuẩn là bước quan trọng trước khi vận chuyển đến khách hàng, tránh tình trạng tốn hao chi phí khi phải kéo nhiều cont hay chậm trễ do tính toán sai. Vậy cách tính thể tích hàng khi đóng vào container là gì? Làm cách nào để khi đóng vào container […]

Xem chi tiết