Tổ chức thương mại thế giới Liên Minh Châu Âu

Tổ chức thương mại thế giới Liên Minh Châu Âu Liên Minh Châu Âu hay còn gọi là Khối liên Âu hay là liên minh kinh tế – chính trị và xã hội, có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu năm 1951. Đây là một tổ chức khu vực có tầm ảnh […]

Xem chi tiết