Bboy và BGirl là gì? Những bước nhảy cơ bản của Breakdance

Bboy và BGirl là gì? Những bước nhảy cơ bản của Breakdance Khái niệm của Breakdance Breakdance được người trong giới gọi là những bước nhảy của Hiphop, và đây cũng chính là bước nhảy đẹp nhất trong các dòng nhảy Hiphop. Tên gọi của Breakdance lần đầu xuất hiện tại đường phố New York […]

Xem chi tiết