Đặc điểm, vai trò của biển và đại dương

Đặc điểm, vai trò của biển và đại dương Như các bạn đã biết thì trên bề mặt Trái Đất chúng ta thì nước chiếm đến 70% diện tích, trong đó biển và đại dương chiếm chủ yếu. Vậy biển và đại dương có những đặc điểm gì, cũng như là vai trò của biển …

Đặc điểm, vai trò của biển và đại dương Read More »