Lễ cúng Ông Công Ông Táo lên trời

Lễ cúng Ông Công Ông Táo vào ngày nào?

Một tập tục không thể thiếu vào ngày những ngày đầu Xuân đó chính là lễ cúng Ông Công – Ông Táo. Vậy lễ cúng Ông Công Ông Táo vào ngày nào? nguồn gốc của lễ cúng Ông Công – Ông Táo và ý nghĩa của việc lễ cúng Ông Công – Ông Táo ra […]

Xem chi tiết