Quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh

Cập nhật: 21/05/2020
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Nếu trong một câu có nhiều loại tính từ thì cách sắp xếp như thế nào là đúng. Sau đây là quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh và cách sắp xếp chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo để tránh sự nhầm lẫn khi làm bài.

Adjectives (examples, explanations, videos)

Quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh được xếp theo thứ thự nào?

  1. Các loại tính từ và quy tắc trật tự

Có 8 loại tính từ phổ biến đó là:

– Opinion and general description (Ý kiến hoặc miêu tả chung)

Ex: nice, awesome, lovely

– Dimension / Size / Weight (Kích cỡ, cân nặng)

Ex: big, small, heavy

– Age (Tuổi, niên kỷ)

Ex: old, new, young, ancient

– Shape (Hình dạng)

Ex: round, square, oval

– Color (Màu sắc)

Ex: green, red, blue, black

– Country of origin (Xuất xứ)

Ex: Swiss, Italian, English

– Material (Chất liệu)

Ex: woolly, cotton, plastic

– Purpose and power (Công dụng)

Ex: walking (socks), tennis (racquet), electric (iron)

Khi có 2 tính từ trở lên trong một câu sắp xếp theo thứ tự: Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose. Mỗi tính từ cách nhau bằng một dấu phẩy.

Và quy tắc này đã được khái quát trong bài thơ sau:

In my nice big flat

There’s an old round box

For my green Swiss hat

And my woolly walking socks.

Quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh 1

Nhớ trật tự tính từ theo quy tắc OpSACOMP

2. Quy tắc nhớ trật tự tính từ trong câu

– Trước hết xác định tính năng của từng tính từ xem đâu là tính từ chỉ màu sắc, đâu là tính từ chỉ chất liệu.

Ex: Sắp xếp tính từ sau theo vị trí đúng

Japanese/ a/ car/ new/ red / big/ luxurious/

Xác định tính năng của tính từ

+ Tính từ đỏ (red) chỉ màu sắc (Color)

+ Tính từ mới (new) chỉ độ tuổi (Age)

+ Tính từ sang trọng (luxurious) chỉ quan điểm, đánh giá (Opinion)

+ Tính từ Nhật Bản (Japanese) chỉ nguồn gốc, xuất xứ (Origin)

+ Tính từ to (big) chỉ kích cỡ (Size) của xe ô tô.

Sau khi các bạn xác định chức năng của các tính từ theo cách viết OpSACOMP:

– Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá.

– Size – tính từ chỉ kích cỡ.

– Age – tính từ chỉ độ tuổi.

– Color – tính từ chỉ màu sắc.

– Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ.

– Material – tính từ chỉ chất liệu.

– Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

Như vậy qua trật tự trên, ta sẽ sắp xếp được câu hoàn chỉnh đó là: a luxurious big new red Japanese car.

Quy tắc trật tự tính từ trong tiếng Anh được chúng tôi liệt kê khá rõ ràng, việc còn lại của các bạn là học thôi. Chúc các bạn học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả.

Was this article helpful?
Dislike 1
Lượt xem: 863
Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh
Hướng dẫn cách viết địa chỉ trong tiếng Anh đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top