Công thức tính số mol đơn giản, dễ áp dụng nhất cho học sinh lớp 8

Cập nhật: 29/08/2023
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Học chắc kiến thức về công thức tính số mol sẽ giúp bạn có được nền tảng tốt về lâu dài để học môn hóa hiệu quả. Các công thức này sẽ bao gồm công thức tính số mol, công thức tính nồng độ phần trăm và công thức tính phần trăm số mol hay còn gọi là nồng độ mol.

Công thức tính số mol đơn giản

Số mol là gì?

Mol là số thể hiện một lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt nguyên tử hoặc phân tử và là một đơn vị đo lường của hệ SI.

Công thức tính số mol:

Trong đó:

 • n là số mol hợp chất (ký hiệu: mol)
 • m là khối lượng hợp chất (đơn vị:g)
 • M là khối lượng mol chất (đơn vị :g/mol)
 • P là áp suất (ký hiệu: atm)
 • V là thể tích khí (đơn vị: lít)
 • R là hằng số (= 0.082)
 • T là nhiệt độ = 273 + t (K)
 • C là Nồng độ mol của dung dịch (M)
 • V là thể tích của dung dịch (đơn vị: lít)

Công thức tính nồng độ phần trăm cơ bản nhất

Nồng độ phần trăm là gì?

Trong bộ môn hóa học thì nồng độ phần trăm của một dung dịch sẽ cho ta biết số gam chất tan đó có trong 100 gam dung dịch.

Nồng độ phần trăm thường được kí hiệu là C%.

Công thức tính nồng độ phần trăm

Trong đó:

 • C là Nồng độ mol của dung dịch (M)
 • V là thể tích của dung dịch (đơn vị: lít)

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol thể tích (hay còn được biết là nồng độ phân tử g) là diễn tả số mol của một chất tan cho trước trong một lít dung dịch ban đầu.

Nồng độ Mol thường được ký hiệu là M.

Lưu ý về cách tính số mol dư:
-Dạng đề bắt tính số mol dư thường là những đề yêu cầu xác định chất nào là chất còn dư lại trong phản ứng.
-Khi đó công thức xác định số mol chất dư sẽ là:

Số mol chất dư = Tổng số mol bài cho – tổng số mol đã phản ứng

Ví dụ: 4,0 mol hạt tan trong 8,0 lit dung dịch sẽ tạo  thành dung dịch 0,5 M, hay còn được gọi là 0,5 phân tử gam (“0,5 molar”).

Bài tập thực hành tính với công thức tính số mol

Bài tập 1: Cho 14,4 lít nước hãy tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan hết hoàn toàn 31,6g KMnO4 trong đó

Lời giải:

Ta có số mol của KMnO4 là:

 nKMnO4 = 31,6/15,8=0,2 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch sẽ là : Cm=0,2/31,6=0,0139

Bài tập 2: Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 32 gam NaOH vào trong 400ml nước. Giải thích.

Lời giải :

Đổi: 400ml =0,4 lít

nNaOH = 32/80= 0,4 mol

Áp dụng công thức tính nồng độ mol:

C%= ( CMxM)/(10xD)

Trong đó:

CM=n

V=0,8:0,4= 2M

Trên đây là công thức tính số mol cơ bản dành cho học sinh lớp 8. Chúc bạn học tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 2678
Phản ứng tráng gương: Những kiến thức cần biết
Tích Vô Hướng Tích Có Hướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top