Công thức hóa học cơ bản học sinh trung học cần nắm vững

Cập nhật: 23/04/2020
You are here:
Thời gian đọc: 2 phút

Hóa học luôn là nỗi sợ của không ít học sinh. Trong đó, hầu hết mọi người đều gặp vấn đề trong việc ghi nhớ và phân biệt các công thức hóa học rườm rà, tương tự nhau. Để vượt qua nỗi sợ này, hôm nay trong bài viết dưới đây, bacdau.vn sẽ chia sẻ tới bạn những công thức cơ bản thường được ứng dụng nhiều nhất trong các bài toán. 

Công thức tính số mol (n)

Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

Để xác định số mol, bạn áp dụng công thức sau:

 • Theo khối lượng: n= m/M 
  • m: Khối lượng 
  • M: Phân tử khối
 • Theo thể tích ( chất khí ở đktc): n= v/22,4 
  • v: Thể tích khí
 • Theo nồng độ mol(M): n=CM x V
  • V: Thể tích( lít)
  • CM: Nồng độ mol (M)

Công thức tính nồng độ dung dịch

Nồng độ dung dịch là đại lượng dùng để đo lường lượng chất hòa tan trong một dung dịch nhất định.

 • Nồng độ mol/lít: CM=n/V
  • n: Số mol chất tan trong dung dịch (mol)
  • V: Thể tích dung dịch( lít).
 • Nồng độ phần trăm: C% = mct /mdd ×100%
  • mct: Khối lượng chất tan 
  • mdd: Khối lượng dung dịch
  • mdd = mct + mnước

Các công thức suy ra từ công thức tính nồng độ phần trăm:

 • Khối lượng chất tan: mct = C% x mdd
 • Khối lượng dung dịch: mdd = mct / C%

Công thức tính thành phần phần trăm hỗn hợp

 • Phần trăm về khối lượng: %A=mA x 100/m hỗn hợp
 • Phần trăm về số mol, phần trăm theo thể tích: %A = nA x 100/ hỗn hợp

Công thức tính số đồng phân của ancol

Công thức chung của Ancol no đơn chức, mạch hở: CnH(2n+2)O2

Trong đó: 

 • Số đồng phân sẽ được tính bằng công thức sau: CnH2n+2O2 = 2n- 2 
 • Trong đó (1 <  n < 6 )

Cách tính số đồng phân của andehit đơn chức no, mạch hở

Công thức tổng quát: CnH2nO

 • Số đồng phân: CnH2nO = 2n- 3
 •  Điều kiện: 2<n<7

Cách tính số đồng phân axit cacboxylic  đơn chức no, mạch hở

Công thức tổng quát: CnH2nO2

 • Công thức tính số đồng phân: CnH2nO2 = 2n- 3
 •  Điều kiện: 2 <  n < 7

Công thức số đồng phân este đơn chức no, mạch hở

Công thức hóa học tổng quát:  CnH2nO2

 • Cách tính:  Cn H2nO2 = 2n- 2
 • Điều kiện: 1 <  n < 5

Công thức tính số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở

Công thức tổng quát: CnH2nO

 • Số đồng phân: CnH2nO =  
 • Điều kiện: 3 <  n < 7

Công thức tính số đồng phân amin  đơn chức no, mạch hở

Công thức tổng quát: CnH(2n+3)N

 • Số đồng phân amin  đơn chức no, mạch hở: CnH2n+3N = 2n-1
 • Điều kiện: n < 5.

Khi Glixerol tác dụng với n axit béo

– Trường hợp 1: Bài toán yêu cầu tính số trieste

Công thức số tri este  =

– Trường hợp 2: Bài toán yêu cầu tính số đồng phân của ete được tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức,

Công thức tính số ete  =   

Tính số C của ete no, ancol no hay ankan dựa trên phản ứng cháy

Công thức số C của ete no, ancol no hay ankan dựa trên phản ứng cháy:

Số C  =    

Trong đó  n HO  > n CO 

Các công thức hóa học thường gặp đầy đủ nhất

Công thức hóa học

Các công thức hóa học rất đa dạng. Tùy vào cấp học, hóa hữu cơ hay vô cơ, mỗi dạng toán sẽ có những công thức nhất định. Nhưng nhìn chung, các công thức cơ bản được bacdau.vn tổng hợp đều được áp dụng từ lớp 8 cho đến mãi về sau.

Xem thêm:

Công thức tính vận tốc

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 3
Lượt xem: 1293
Tích Vô Hướng Tích Có Hướng
Công thức tính vận tốc trong vật lý và toán học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top