Công Ty TNHH Vidoco – 0314503741 hoạt động đa lĩnh vực ngành chính là Buôn bán thực phẩm, Hoạt động tại địa chỉ 35/6 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Một vài thông tin về công ty tnhh Vidoco:

Công ty TNHH Vidoco hoạt động ngày 10/07/2017 người đại diện pháp luật là : Lê Thúc Vinh, giấy phép kinh doanh : 0314503741

Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu N
43210 Lắp đặt hệ thống điện N
46310 Bán buôn gạo N
4632 Bán buôn thực phẩm Y
4633 Bán buôn đồ uống N
46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào N
4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép N
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình N
46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm N
47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp N
4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp N
47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh N
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N
47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh N
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày N
58200 Xuất bản phần mềm N
59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình N
62010 Lập trình máy vi tính N
62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính N
62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính N
63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan N
66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu N
68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất N
70200 Hoạt động tư vấn quản lý N
73100 Quảng cáo N
73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh N
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh N
47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N
30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật N
01110 Trồng lúa N
01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác N
01130 Trồng cây lấy củ có chất bột N
01140 Trồng cây mía N
01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào N
01160 Trồng cây lấy sợi N
01170 Trồng cây có hạt chứa dầu N
0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh N
82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N
8532 Giáo dục nghề nghiệp N
85510 Giáo dục thể thao và giải trí N
85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu N
85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục N
10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu N
14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) N
14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú N
14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc N
15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú N
15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm N
15200 Sản xuất giày dép N
79110 Đại lý du lịch N
79120 Điều hành tua du lịch N
79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch N
81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp N

Lưu ý: Linh vực chính: Y= yes, N = No

Đánh giá bài viết

Leave a Reply