0126 là mạng nào?

0126 là mạng nào? đây là câu hỏi thường được nhiều người tìm kiếm, 0126 hiện đã chuyển thành đầu số mới là 076. Các đầu số  0120, 0122, 0121, 0128, 0126 đều của nhà mạng mobifone

Như vậy số 0126 sẽ chuyển thành đầu số mới 076, tạo thành số điện thoại đồng nhất 10 số khá đẹp. Khi đó các số 0126a.aaa.aaa của MobiFone chuyển đổi thành 076a.aaa.aaa thì có 8 số cuối được giữ nguyên đặ biệt là chử số 6.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *